Användarvillkor

§1 Personuppgifter och sekretess

Casino1.se värnar om din integritet. Vi samlar inte in personliga uppgifter utan ditt medgivande och använder endast sådana uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar. Tjänster som rekommenderas via vår webbplats kan ha egna sekretesspolicyer, och vi uppmanar dig att bekanta dig med dessa.

Personuppgifter refererar till all information som kan användas för att identifiera en person, antingen direkt eller indirekt. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, detaljer som namn, e-postadress, telefonnummer, och andra unika identifikatorer. Vi samlar endast in sådan information som du frivilligt tillhandahåller till oss genom vårt kontaktformulär. Vår policy är att behålla de e-postmeddelanden vi mottar endast till dess att vi har besvarat dem, men vi sparar dem aldrig längre än max ett år. Informationen från kontaktformuläret används strikt för att besvara dina förfrågningar och kommer inte att användas för något annat ändamål. Vi förbinder oss att skydda din integritet och hantera dina personuppgifter med största omsorg och i enlighet med gällande dataskyddslagar.

§2 Användning och ansvar

Casino1.se tillhandahåller jämförelser och information om online casinon och deras bonusar i syfte att utbilda och underhålla våra besökare. Vi tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå genom användningen av informationen eller tjänsterna på vår webbplats. Det är ditt ansvar att noga granska och förstå villkoren hos de casinon vi refererar till innan du registrerar dig eller accepterar en bonus. Kom ihåg att spela ansvarsfullt.

§3 Ändringar i tjänsten och villkoren

Casino1.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet på webbplatsen, inklusive dessa användarvillkor. Det är ditt ansvar som användare att regelbundet kontrollera dessa villkor för att vara uppdaterad om eventuella ändringar.

§4 Åldersbegränsningar och spelansvar

Alla erbjudanden och information på Casino1.se är endast avsedda för individer över 18 år som är folkbokförda i Sverige. Vi främjar ansvarsfullt spelande och uppmanar alla användare att spela inom sina ekonomiska medel och att söka hjälp om spel blir ett problem.

§5 Rättigheter och skyldigheter

Casino1.se ansvarar inte för ändringar, utgången eller tillbakadragande av bonusar och kampanjer som erbjuds av tredje part. Vi anstränger oss för att säkerställa att den information vi tillhandahåller är både korrekt och uppdaterad. Det bör dock noteras att vi inte kan garantera att all information är heltäckande eller felfri. Det är alltid upp till dig som besökare att ta reda på att informationen på Casino1.se stämmer och är korrekt. Vi friskriver oss från allt ansvar för eventuella felaktigheter eller misstag i informationen på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till texter och bonusuppgifter. Användare uppmanas att alltid verifiera informationen direkt med de berörda aktörerna.


Senast uppdaterad: januari 3, 2024